Belangrijkste vaardigheden

Subcutaan- of intramusculair injecteren

Intramusculaire injecties worden doorgaans met een relatief lange naald in de bilspier (musculus glutaeus maximus) toegediend. Subcutaan betekent 'onder de huid', het betreft dus een onderhuidse injectie met een relatief korte naald. Meld je nu aan voor de laatste ontwikkelingen en achterhaalde feiten.

Katheteriseren

Waarom moeten mensen katheteriseren? Katheterisatie is nodig wanneer je niet zelfstandig je blaas (volledig) kunt legen of als je je plas niet goed kunt ophouden. Uiteraard kun je ook een combinatie van beiden hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als verzorgende (IG) of Verpleegkundige moet je dit absoluut kunnen.

Bijhouden Zorgdossier

Het zorgdossier is binnen de zorg voor mensen met een beperking een zeer belangrijk element. In het profiel moet alle relevante informatie over de medische en sociale geschiedenis van de cliënt zijn vastgelegd, evenals alle actuele medische informatie zoals allergieën, diëten en medicatie. Het is van groot belang dat het dossier goed bijgehouden wordt.

Zorgplannen opstellen

Een individueel zorgplan biedt de mogelijkheid om samen met de patiënt aan zijn gezondheid te werken. In het zorgplan staat onder andere beschreven welke zorg de cliënt inkoopt met het Pgb, waarom die zorg nodig is, wanneer en hoe laat de zorg uitgevoerd zal worden, wat het resultaat is van de te verlenen zorg en welke hulpaanbieders daarvoor ingehuurd worden.

Vernieuwde beurzen en conferenties

Interactieve Beursvloer

Bezoek de interactieve beursvloer met vele activiteiten, meer dan 80 stands, lezingen en patiëntenverenigingen met oog op de GGZ-verpleegkunde.

Niet-Aangeboren Hersenletsel

Leer meer over hersenletsel. Oefen je verpleegkundig- technische vaardigheden in het skillslab zoals reanimeren, infuusprikken, zwachtelen, venapunctie om mensen te redden van hersenletsen.

Wondzorg Congress

Al vele jaren is er discussie over wat de juiste wondbehandeling is. Zowel binnen als buiten Nederland is er een grote diversiteit aan behandelingen zoals de droge wondbehandeling en de vochtige wondbehandeling en een grote diversiteit aan producten. Goede wondzorg voorkomt of minimaliseert de kans op complicaties.

Agressie Seminar

Als verpleegkundige of verzorgende loop je risico op agressie op je werk. Agressie uit wanhoop, ellende of onmacht. Hoe ga jij er mee om en blijf je veilig?

Agitatie Dementie

Agitatie bij dementie is de innerlijke rusteloosheid leidend tot ondoelmatig gedrag, met een sterk repeterend karakter. Probleemgedrag kan zich in veel verschillende vormen voordoen. Voorbeelden zijn agressie, claimend gedrag, apathie en zwerfgedrag.Hoe gaat een verzorgende hier mee om, wat kun je doen om het de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken?

Palliatieve Fase

In de laatste levensfasevan een mens is er speciale aandacht en zorg nodig. Hoe pak je dit aan als verzorgende of verpleegkundige?